08-10-2015

W związku z zoorganizowanym spotkaniem przez Sołtysa Kamionek skierowanym do mieszkańców naszego Sołectwa i innych Sołectw z Gminy Kórnik. Zapraszam na spotkanie w dniu 15 Października w godzinach 9:00 - 14:00, miejsce spotkania Świetlica wiejska w Borówcu,
Borówiec, ul. Szkolna 2, 62-023 Gądki.

 Cel spotkania:

– przedstawienie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia na założenie i rozwój działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
– omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP – łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Więcej >>

08-10-2015

W związku z informacją otrzymaną w dniu dzisiejszym z Urzędu Gminy oraz firmy Skanska S.A., informuje ,iż prace na drodze Kamionki-Koninko będą trwać do końca tygodnia. Ruch ma być wznowiony w dniu 12.10.2015.

08-10-2015

Zapraszam wszytkie osoby które chcą umieścić dane swojego dziecka, aby móc pozyskiwac 1% nalażnego podaku od osób fizycznych. Dane te zostaną umieszczone na stronie nasze Kamionki, aby mieszkańcy naszego Sołectwa mogli wybrac osoba na którą przekaża swój 1% należnego podatku.

Osoby które chcą umieścić dane swojego dziecka, proszę o przekazywanie informacji meilowo na soltys@e-kamionki.pl 

08-10-2015

W dniu 27 paździenika 2015 odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych na terenie Sołectwa Kamionki.

08-10-2015

W dniu 6 października obyło się nasadzenie roślin przekazanych przez szkółkę Kórnicką Sołectwu Kamionki. Nasadzenie zostało przeprowadzonę przez Sołtysa Kamionek na placu zabaw Kamyczek oraz przy Krzyżu obok Orlika.

04-10-2015

Powstaną 2 przystanki, pierwszy z nich przy ulicy Platanowej na działce Sołeckiej na przeciw Placu Zabaw.

Drugi z nich na terenie Galerii Tesko od strony ulicy Poznańskiej. Lokalizacja kolejnych 2 wiat autobusowych w trakcie uzgadniania przez Sołtysa.


04-10-2015

W dniu 28 września odbyło się spotkanie Wojewody Piotra Florka z Sołtysem Kamionek Bartoszem Szczepańskim i dodatkowo ze strony mieszkańców Józefem Antczakiem. Wojewoda został poinformowany o używaniu w samolotach dopalaczy tuż nad domami,o lataniu na bardzo niskiej wysokości.

Kolejne Spotkanie z Wojewodą, Szefem Bazy Lotniczej, Burmistrzem Gminy Kórnik, Sołtysem Kamionek odbedzie się po 25 października 2015.

Więcej wpisów znajduję się w Archiwum
Strona zoptymalizowana do pracy z przeglądarkami: FireFox 3.5+, MS Explorer 8+, Opera 10+, Safari 4+ i rozdzielczości 1024x768+