21 listopada 2014

Korespondencja Sołectwa

Przedstawiamy korespondencję sołectwa, która dotyczy "strefy zrzutu": 1. Pismo przewodnie Wojewody Wielkopolskiego 2. Pismo Dowódcy Jednostli Wojskowej 1156 Poznań - Krzesiny

Czytaj całość »

12 listopada 2014

Debata wyborcza - zapis video

Przedstawiamy zapis video z Debaty Wyborczej, która odbyła się 30.10.2014 roku w OSP Kamionki. Debata została zorganizowana w ramach akcji Fundacji im. Stefana Batorego "Masz Gos, Masz wybór" Część I - Kandydaci na Radnych Rady Miejskiej w Kórniku Część II - Kandydaci na Burmistrza Kórnika Jednocześnie informujemy, że 13 listopada o godz. 19.30 w Strażnicy OSP w Kórniku odbędzie się debata kandydatów na burmistrza Miasta i Gminy Kórnik - Macieja Brylewskiego i Jerzego Lechnerowskiego oraz prezentacja kandydatów na radnych z okręgów 1-7 czyli Kórnika i Bnina.

Czytaj całość »

12 listopada 2014

Korespondencja Sołectwa

Przedstawiamy korespondencję Sołectwa: 1. Odpowiedź UM Kórnik ws. Uchwały 3/09/2014 Zebrania Wiejskiego w Kamionkach 2. Odpowiedź UM Kórnik ws. Uchwały 4/09/2014 Zebrania Wiejskiego w Kamionkach 3. Odpowiedź UM Kórnik ws. rowu przydrożnego wzdłuż ul. Klonowej w Kamionkach 4. Odpowiedź UM Kórnik ws. odtworzenia nawierzchni ul. Konwaliowej w Kamionkach

Czytaj całość »

5 listopada 2014

Po raz kolejny zapraszamy na Babskie Plotki!

  14 listopada 2014 r. w godz. od 18.00 - 21.00 zapraszamy na warsztaty w Remizie OSP w Kamionkach.    Na najbliższych zajęciach wykonamy mini album do zdjęć. Podobnie jak na poprzednim spotkaniu, będzie on wykonany na bazie z tektury, złączony spiralą. Ozdobimy go papierami do scrapbookingu oraz różnorodnymi dodatkami. Tak wykonany album może być np.wspaniałą pamiątką z tegorocznych wakacji. Pomysłów na wykonanie albumu jest mnóstwo. Album może być doskonałym prezentem dla najbliższych z okazji imienin lub urodzin, także na zbliżające się małymi krokami Święta. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do wykonania albumu.  Prosimy jednak o przyniesienie 8-10 zdjęć, które wykorzystamy do wklejenia do albumu. Format albumu to ok. 20x15 cm. Koszt zajęć to 40 zł. Zapisy na spotkanie: magdalenatelesinska@gmail.com lub tel. 604 406 126  

Czytaj całość »

28 października 2014

Jak Oni grają...

  Zachęcamy do zapoznania się z wynikami rozgrywek piłkarskich "małych" piłkarzy. KS AVIA Kamionki Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów  

Czytaj całość »

25 października 2014

Masz głos, masz wybór

  Zapraszamy na debatę wyborczą 30 października 2014 roku (czwartek) godzina 19:30, Świetlica OSP Kamionki

Czytaj całość »

24 października 2014

Strefa zrzutu F16 - odpowiedź Wojewody oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP

Przedstawiamy pisma dotyczące "strefy zrzutu F16" otrzymane od: 1. Wojewody Wielkopolskiego (link) 2. Komendanta Wojewódzkiego PSP (link)

Czytaj całość »

23 października 2014

Odpowiedź w sprawie uchwały nr 6/09/2014

  Przedstawiamy odpowiedź Urzędu Miekjskiego w Kórniku na uchwałę Zebrania Wiejskiego wsi Kamionki nr 6/09/2014 dotyczącą poprawy dróg na Os. Długim i Os. Kresowym. Link

Czytaj całość »

23 października 2014

Podziękowanie

  Wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do wygranej w BOGK 2015 Zadania nr 22 "Rozbudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Kamionkach" (Kamionki ul. Mieczewska, boisko wiejskie) bardzo dziękuję za wsparcie i oddane głosy.                                            Sołtys Wsi, Małgorzata Walkowiak  

Czytaj całość »

21 października 2014

Wybory Samorządowe - wpis do Rejestru Wyborców

  W związku z wyborami samorządowymi, które odbędą się 16 listopada 2014 roku, przypominamy, że aby móc głosować w wyborach samorządowych na terenie gminy, w której się stale zamieszkuje* należy być wpisanym do Rejestru Wyborców. Według ustawy oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej: Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkali* na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy (w przypadku m. st. Warszawy w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawy) pisemny wniosek (pobierz wniosek). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres…

Czytaj całość »

21 października 2014

Budżet Obywatelski Gminy Kórnik na 2015 rok - wyniki

  Przedstawiamy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 2015. Wśród laureatów jest zadanie dotyczące Kamionek. Komisja ustaliła, kolejność zadań wg. ilości oddanych głosów, które zostaną zrealizowane w roku 2015 do łącznej kwoty 700.000,00 zł 1)   Zadanie nr 11 z liczbą głosów 1232 za kwotę 200.000,00 zł (Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Szczytnikach) zgłoszone przez Pana Kazimierza Głucha; 2)   Zadanie nr 3 z liczbą głosów 990 za kwotę 200.000,00 zł (Projekty budowy kanalizacji sanitarnej - Robakowo, ulice: Szkolna (na odcinku od ul. Dworcowej do torów), Leśnej, Gajowa, Szeroka (na odcinku od ul. Leśnej do Kolejowej), Malinowej, Aroniowej, Agrestowej  i Kolejowej, Gądki ul. Dworcowa) zgłoszone przez Pana Andrzeja Surdyka; 3)   Zadanie nr 10 z liczbą…

Czytaj całość »

19 października 2014

Dokumenty i korespondencja Sołectwa

  Przedstawiamy dokumenty i korespondencję Sołectwa: 1. Protokół z Zebrania Wiejskiego - Budżet Sołecki 2015 2. Pismo Burmistrza Jerzego Lechnerowskiego ws. kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej 3. Informacja ws. Ścieżki pieszo-rowerowej Kamionki-Szczytniki-Koninko (cz1) 4. Informacja ws. Ścieżki pieszo-rowerowej Kamionki-Szczytniki-Koninko (cz2) 5. Przebudowa ul. Poznańskiej - plan sytuacyjny

Czytaj całość »

19 października 2014

Dzień Psa

 

Czytaj całość »

16 października 2014

Odbiór wielkogabarytów

  Na terenie Kamionek przez dwa dni: 28 i 29 października będzie miała miejsce zbiórka śmieci wielkogabarytowych. Odpady będa zbierane przez mobilny punkt zbierania odpadów problemowych. W wyznaczonym dniu można wystawić: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD), meble, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne i problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, farby i lakiery. Odpady należy wystawić przed posesje przed godziną 8.00. Nie nalezy wystawiać odpadów komunalnych ani takich, które mozna dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów w Czołowie. Zbiórka dotyczy odpadów z gospodastw domowych, firmy z terenu Gminy Kórnik zgłaszają potrzebę odbioru tego typu odpadów telefonicznie pod numerem 618.170.271 lub dorgą mailową na adres: odpady@wodkom.pl. HARMONOGRAM 28.10.2014 wtorekAgatowa, Bazaltowa, Brylantowa, Chabrowa, Cynamonowa,…

Czytaj całość »