KAMIONKI - (województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Kórnik) leżą w zachodniej części gminy w dolinie Głuszynki i są oddalone o około 8 km od Kórnika. Rozciągają się na odcinku 3 km wzdłuż drogi nr 548.

Najstarsza wzmianka o Kamionkach pochodzi z 1296 roku. Ówczesny biskup poznański Jan przeznaczył dziesięcinę z Kamionek na utrzymanie nowozałożonej kolegiaty w pobliskiej Głuszynie. W 1637 roku Kamieniewscy sprzedali Kamionki Grudzińskim, a później kupił je Działyński włączając je w skład dóbr kórnickich. W XVIII wieku istniał w Kamionkach gościniec oraz wiatrak służący również gospodarzom z innych wsi. W końcu XVIII wieku znajdowały się tutaj 24 domy zamieszkane przez 135 osób. Pod koniec XIX wieku w Kamionkach mieszkało już 496 osób, w większości wyznania ewangelickiego. Obecnie następuje dynamiczny rozwój miejscowości. Kamionki są największym sołectwem gminy – 2095 ha, z czego niemal 70% zajmują lasy. Walorem wsi jest otaczający ją duży kompleks leśny. W środkowej części wsi, po południowej stronie drogi nr 548, zachowały się pozostałości XIX-wiecznego cmentarza ewangelickiego.